Hệ thống thực thi sản xuất (MES system) Siemens Opcenter Execution Process
Đảm bảo chất lượng hoàn hảo

Quy trình thực hiện Opcenter hỗ trợ tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả quản lý đơn hàng và giám sát thời gian thực các hoạt động sản xuất theo quy trình.

Thiết lập mức độ tích hợp dọc cao Phối hợp
Quản lý các khía cạnh đặc biệt của sản xuất hàng tiêu dùng đóng gói (CPG), thực phẩm và đồ uống (F &B) và sản xuất hóa chất. Đáp ứng cả các yêu cầu đặc biệt của hoạt động sản phẩm được xây dựng và nhu cầu của các hoạt động sản xuất thứ cấp, như đóng gói, dán nhãn và xếp pallet thành phẩm, với một MES thống nhất cho quy trình sản xuất.

Quản lý nguyên liệu, công thức, công thức và quản lý
lô Xác định và theo dõi đáng tin cậy các đặc tính hiệu suất chính thay đổi của nguyên liệu thô đầu vào (ví dụ như độ axit hoặc độ nhớt) cũng như các thông số nhạy cảm với thời gian (độ chín, thời hạn sử dụng). Dựa vào sự tích hợp chặt chẽ của MES của chúng tôi để sản xuất quy trình và hệ thống quản lý đặc điểm kỹ thuật để đạt được hiệu quả và độ chính xác trong việc quản lý công thức, công thức nấu ăn và hóa đơn nguyên vật liệu (BOM). Thực hiện điều chỉnh sản phẩm và quy trình để tính đến sự khác biệt của nhà cung cấp và cải thiện tính nhất quán của sản phẩm cuối cùng.

Thực hiện lấy mẫu và kiểm tra
chất lượng tích hợp Theo dõi giám sát và thử nghiệm các đặc tính quan trọng của nguyên liệu thô và các sản phẩm trung gian và cuối cùng. MES của chúng tôi cho sản xuất quy trình cho phép cảnh giác đặc biệt để đảm bảo an toàn sản phẩm. Liên kết chặt chẽ MES với phần mềm hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm (LIMS) để quản lý lấy mẫu hàng loạt thường xuyên và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Quy trình thực hiện Opcenter giúp bảo vệ cả sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng và sức khỏe và sự an toàn của nhân viên sàn sản xuất, đặc biệt là trong ngành hóa chất.
Triển khai phương pháp tiếp cận ứng dụng và nền tảng linh hoạt Triển khai Quy trình thực thi Opcenter bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận phân lớp, tăng dần, được đo lường khi bạn chuyển đổi từ các hệ thống cũ sang giải pháp phần mềm thế hệ tiếp
theo. Được xây dựng trên nền tảng và phương pháp tiếp cận ứng dụng hiện đại của chúng tôi, MES của chúng tôi cho sản xuất quy trình cho phép bạn bảo vệ các khoản đầu tư trước đó và bắt đầu xây dựng hướng tới doanh nghiệp kỹ thuật số hợp nhất linh hoạt và hiệu quả của mình.

Giải pháp khác