Vì sao phải nâng cấp phần mềm Braumat Version 5.3 hay 6.0 lên Braumat version 8.1 ?

Vì sao phải nâng cấp phần mềm Braumat Version 5.3 lên version 8.1 ?
 
Khi Siemens và A2S đưa ra khuyến nghị các nhà máy dùng phần mềm sản xuất Bia Braumat version 5.3 hay version 6.0 nên nâng cấp lên phần mềm Braumat Version 8.1 mới nhất hiện nay (tháng 12/2023) thì chủ đầu tư thường đặt lại câu hỏi:
- Vì sao tôi phải nâng cấp phần mềm Braumat Version 5.3 lên version 8 ?
- Tại sao tôi phải nâng cấp phần mềm sản xuất bia Braumat version 6.0 lên Braumat version 8.1 ?


 
Dưới đây là các lý do mà chúng tôi khuyến nghị để đảm bảo sự ổn định trong sản xuất bia, để đảm bảo các tính năng mới của phần mềm quản lý nhà máy bia:
 
Hiện nay hệ thống điều khiển Nấu Bia, Lên men Bia tại Nhà máy Bia ở Việt Nam (hầu hết cả bia Habeco, Bia Sabeco, các hãng Bia khác) sử dụng phần mềm điều khiển Siemens Braumat phiên bản V5.3, hay phần mềm Braumat version 6 thì  phần cứng sử dụng máy tính Siemens Simantic PC 574B cho máy server và Client chạy trên nền tảng WinXP hay Win7. Các phiên bản phần cứng và phần mềm của hệ thống đang sử dụng hiện nay đều đã không còn thiết bị thay thế và hỗ trợ của hãng, cụ thể:
       +  Hệ thống máy tính Siemens Simantic PC 574B: hãng Siemens đã dừng sản xuất máy tính công nghiệp trên từ ngày 10/01/2013.
       + Hệ thống phần mềm điều khiển Braumat V5.3: hãng đã dừng cung cấp và hỗ trợ từ ngày 01/10/2014
       + Hệ điều hành WinXP: hệ điều hành WinXP cũng đã bị hãng Microsoft dừng cung cấp và hỗ trợ từ 08/04/2014. 
 


(Theo thông báo trên website cũng hãng đính kèm)

       Với hệ thống điều khiển đã xuống cấp và không còn được hỗ trợ trên, tại Nhà máy sản xuất Bia hệ thống điều khiển thường xuyên gặp lỗi và bị treo máy, nguy cơ gây gián đoạn sản xuất rất lớn.
       Ngoài ra tài nguyên phiên bản Braumat V5.3, Braumat Version 6 (có 64 Sequence Unit Control) qua nhiều năm nâng cấp thiết bị, thêm bớt các quy trình sản xuất Bia thì đã được sử dụng gần hết, không đủ để tự động hóa quá trình sản xuất Bia, cụ thể:
       +   Để tự động thực hiện 01 quá trình sẽ cần 01 Sequence Unit Control (Units), tại Nhà máy sản xuất Bia dùng hệ Braumat có 2 PCU trong đó 01 CPU điều khiển Nấu và 01 CPU điều khiển khu vực lên men, mỗi CPU có 64 Units để điều khiển các quá trình tự động. Như vậy tại khu vực lên men có 64 Units và Nhà nấu có 64 Units để lập trình tự động cho các quá trình điều khiển sản xuất Bia.
       + Tại khu vực Lên men tại các nhà máy Bia được đầu tư qua nhiều giai đoạn nên số lượng tank lên men khác nhau và tank thành phẩm TBF lớn nhỏ khác nhau,. Quá trình điều khiển tự động lên men cho 01 tank sẽ sử dụng 01 Units để lập trình tự động điều khiển quá trình lên men. Ngoài ra các chương trình Cip, cấp và thu hồi men…đang sử dụng số lượng tài nguyên Braumat. Đồng thời việc không còn tài nguyên Braumat còn ảnh hưởng đến việc cải tạo, cải tiến hoặc nâng cấp tại khu vực lên men, Cip…khi có yêu cầu.       Bên cạnh đó, theo xu thế phát triển về chất lượng quản lý sản xuất Bia, trong thời gian sắp đến phải thực hiện kết nối dữ liệu giữa hệ thống điều khiển Nấu Lên men với phần mềm Quản lý sản xuất của mỗi nhà máy, của công ty, của tổng công ty. Với phiên bản Braumat V5.3 không hỗ trợ cơ sở dữ liệu SQL sẽ không thể thực hiện được, đòi hỏi phải thực hiện nâng cấp lên phiên bản mới có dữ liệu SQL server. Với các phiên bản Braumat V8.0 trở lên, Braumat có khả năng sử dụng đa  trủng loại các size PLC khác nhau thuộc về dòng S7-1500 phù hợp với quy mô của nhà máy, điều này sẽ là một lợi thế lớn trong việc tiết kiệm chi phí trong việc phát triển hệ thống mới.Với các lý do trên, việc đầu tư nâng cấp hệ thống điều khiển Braumat phiên bản V5.3 hay Version 6.0 là hết sức cần thiết để đảm bảo tự động hóa toàn bộ quá trình vận hành, ổn định sản xuất, đáp ứng yêu cầu cấu hình thiết bị để triển khai thực hiện kết nối dữ liệu với phần mềm Quản lý sản xuất, thuận tiện cho công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa… cũng như nâng cấp, cải tạo sau này.Và nếu ai hỏi: Vậy tìm ai để nâng cấp phần mềm sản xuất Bia Braumat lên version 8.1?

Hãy liên hệ với A2S, chúng tôi là đối tác của Siemens cho phần mềm Braumat. Chúng tôi có kinh nghiệm nâng cấp nhiều hệ thống Braumat cho các nhà máy sản xuất Bia với tối ưu chi phí, giảm thời gian dừng sản xuất khi chuyển đổi hệ thống phần mềm sản xuất bia Braumat.
 

 
 
 

 

 

Giải pháp khác