Braumat/Sistar Track & Trace - Truy xuất nguồn gốc với Braumat V8.1

Braumat/Sistar - Tổng quan về Track&Trace
Hệ thống Track&Trace là một phần của Braumat Web Application Suite. Nó cho phép theo dõi dòng sản phẩm và nguyên liệu trong suốt quá trình sản xuất. Bạn có thể hiển thị mẻ Bia trước và mẻ Bia kế tiếp của một lô theo nhiều cách khác nhau ở ba chế độ khác nhau. 
Tính năng chính mà module Braumat cung cấp:
a) Theo dõi nguyên vật liệu trong suốt quá trình sản xuất Bia
b) Truy ngược sản phẩm và bán thành phần trong quá trình sản xuất Bia
c) Tìm tất cả các mẻ Bia trước, mẻ Bia kế tiếp trong quá trình sản xuất Bia

 
Kiến trúc hệ thống của Module này trong Braumat:
Ứng dụng Track&Trace Web Application đang hoạt động dựa trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu “SistarData” và “WebTT”, có nghĩa là “SQL proxy service” và “SQL archive service” phải được định cấu hình, SQL Adapter phải được kích hoạt trong máy chủ B&S và, ngoài ra , thành phần WebTT cần được cài đặt.


 
Thiết lập kỹ thuật - Chuẩn bị: 


 
SQL Apdapter và REST API phải được kích hoạt trong IOS Setting của B&S Server
Ứng dụng Web Application Suite phải được cài đặt, người sử dụng có quyền truy cập và đăng nhập với xác minh UMC
Cài đặt các thành phần WebTT:


 
Cấu hình WebTT bằng cách truy cập Sistar SQL Service và chọn tab webTT rồi nhấn vào “Add button.”
Database webTT sẽ được thiết lập tạo mới bên cạnh cơ sở dữ liệu đã có sẵn Sistar Data
 
 
Cấu hình SQL Server:


 
Trong SQL Server Manager Studion thiết lập chế độ truy cập bằng cả SQL Server & Windows Authentication tại tab Security

 
Tạo thêm User mới để truy cập vào SQL Server
Chỉ định quyền db_owner và map nó với webTT database
 

 
Chọn chế độ Automatic cho SQL Server Browser trong SQL Server Configuration Manager
 

 
Enable Named Pipes và TCP/IP trong SQL Server Netwrok Configuration

 
Cho phép các Port của SQL Server Browser là 1434 và 1433 trong Windown Firewall theo chiều Inbound 
 
New-NetFirewallRule -DisplayName "SQLServer default instance" -Direction Inbound - LocalPort 1433 -Protocol TCP -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName "SQLServer Browser service" -Direction Inbound - LocalPort 1434 -Protocol UDP -Action Allow
Hoặc ta cũng có thể thiết lập port 1434 và 1433 trong PowerShell
 
 
Mở ứng dụng Web Application Suite và tiến hành cài đặt Page. Truy cập thông tin xác thực
Nếu phiên bản SQL mặc định được sử dụng thay vì được đặt Instance Name, sau đó nhập “MSSQLSERVER” vào trường “Tên phiên bản”

 
Chức năng của Trace&Trace
 

 
Để bắt đầu sử dụng Track&Trace, bạn cần chọn khoảng thời gian và nhập tên cho địa điểm, khu vực, đơn vị, Recipe, tên sản phẩm, số năm, số Order hoặc số Batch. Truy vấn sẽ bắt đầu hoạt động sau khi bạn nhập ít nhất 2 ký hiệu. Sau này bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm.
 


Chế độ Production Mode
Hệ thống Track&Trace có 3 chế độ xem – Lô sản xuất, lô nhập và lô xuất. Chọn Wortkettle và nhấn nút “Production Lots” ở phía bên phải. Chế độ này cho phép bạn theo dõi quá trình dọc theo lộ trình sản xuất.
 

 
Mỗi cột thể hiện một bước của quy trình sản xuất và mỗi thẻ trong cột thể hiện một mẻ trong một Unit.
Do đó, “Production Mode” cũng hiển thị tương tác thông tin về mẻ trước và mẻ kế tiếp của mẻ đã chọn.
 

Chê độ Lô Nhập - Inbound Lots
 

 
Mỗi chế độ xem đều có chế độ xem "Production Mode", đây là chế độ xem mặc định và chế độ xem "Summary". Bạn có thể chuyển đổi giữa chúng bằng các nút ở cuối màn hình. Chọn đợt trước bằng cách nhấp vào biểu tượng “Flag” và nhấn nút “Summary”
 
 
Bây giờ trên màn hình, bạn có thể xem chi tiết về mẻ đầu vào đã chọn và các mẻ trước của nó
 

Chế độ Lô nhập và Lô Xuất - Inbound Lots & Outbound Lots
 

 
Với chế độ “Lô nhập” được chọn, bạn có thể thấy tất cả các điểm bắt đầu cho lô được chọn làm điểm vào (entry point)
 

 
Chế độ xem "Lô xuất" cung cấp màn hình hiển thị trực quan về các điểm cuối sản xuất thuộc về lô được chọn làm điểm đầu vào (entry point).

 
A2S và hệ thống điều khiển quy trình Braumat / Sistar
Công ty A2S có hơn 10 năm kinh nghiệm về hệ thống BRAUMAT/SISTAR, hệ thống điều khiển quy trình của Siemens cho ngành F&B , với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chúng tôi tham gia thi công nhiều nhà máy Bia mới trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời tiến hành nâng cấp các hệ thống Braumat cũ từ các phiên bản BRAUMAT/SISTAR 5.3, 6.0 lên 7.0 và 8.0 … Sử dụng dịch vụ của A2S, khách hàng sẽ yên tâm về sự lựa chọn của mình, chúng tôi là Braumat Expert duy nhất tại thị trường Việt Nam.

Giải pháp khác