Một số gợi ý để cải thiện tốc độ làm việc với Braumat/Sistar (P1)Chi phí kỹ thuật là một vấn đề rất nhạy cảm. Có thể một số gợi ý này sẽ giúp cải thiện tốc độ kỹ thuật.

Thay đổi tập tin trực tiếp
Braumat dựa trên nhiều tệp văn bản và Dbase-Files, có thể chỉnh sửa thủ công rất dễ dàng. 
NHƯNG hãy mở tệp này sau đó trong Braumat-Text Parameterization và lưu để có định dạng phù hợp và để đồng bộ hóa trên Máy chủ khác.
 
Thay đổi tệp dBase
Đối với Tệp Dbase, bạn có thể sử dụng Excel hoặc plugin Total-Commander-plugin “dbaseview.zip” (Phần mềm miễn phí, cũng có thể thay đổi tệp bằng phần mềm đó). Nếu bạn thay đổi bằng Excel (có thể), hãy chú ý không thay đổi độ rộng cột (bạn hủy tệp). Và để mở rộng, chỉ chèn dòng mới chứ không thêm dòng!
 
Những tập tin nào được sử dụng để làm gì?
Để chỉnh sửa công thức (recipe), rất nhiều tệp nằm trong \WINDCS\PCU.00x\recipe\. Hoặc bạn thay đổi nội dung nào đó trong công thức hoặc ứng dụng khác và kiểm tra với “search-file” Total-Commander, kéo dài, không quá 1 phút….
Ngoài ra, các Tệp Văn bản trong \WINDCS\PCU.00x\texte có thể được chỉnh sửa từ bên ngoài, nhưng để chúng có định dạng phù hợp, hãy mở chúng trong Braumat và chỉ cần lưu chúng. Trong trường hợp này, Định dạng sẽ được kiểm tra.
 
Braumat-Excel-Database, công cụ năng suất nhất
Việc sử dụng database Braumat-Excel từ \WINDCS\EXCEL\ giúp ích rất nhiều trong việc tăng tốc độ kỹ thuật và làm việc với nhiều lập trình viên cùng một lúc. Nhưng trước tiên bạn cần upload lên (nếu bạn đã có Blocks mới trong PLC) Khối DB từ PLC bằng Application trong Administrator, File-tranfer, PCU->IOS, DB709-750.
Sau đó bạn mở file \WINDCS\EXCEL\macro.xls. Để nó mở ở phía sau
Bắt đầu mở và làm việc với \WINDCS\EXCEL\Param_PCU00x.xls
 

Import dữ liệu từ Braumat bằng cách nhấn Alt + F8 hoặc Extras, Macro, Macros. Nhập từng sheet một. Bây giờ bạn có thể lập kế hoạch hoàn chỉnh cho Nhà máy (trong Folder sequence) và tất cả các Mô-đun Braumat đều có sẵn. Ngoài ra, đối với hệ thống Recipe, nó rất hữu ích và tăng tốc thời gian rất nhiều (Tab epe.ini, epar.ini, Sequence.ini). Nhưng hãy cẩn thận nếu bạn Export, nó đang ghi đè các thông số Công thức! Vì vậy, để chắc chắn hãy nhập trước vào Excel.

Export dữ liệu sang Braumat bằng cách nhấn Alt + F8 hoặc Extras, Macro, Macros. Xuất từng sheet. Sau đó, bạn cần tải Dữ liệu xuống PLC bằng Application trong Administrator, File-tranfer, iOS->PCU, DB709-750. Nếu một số lập trình viên đang làm việc trên một dự án, việc đồng bộ hóa Dữ liệu cũng sẽ hữu ích nếu mỗi Chuỗi có DB riêng cho các flags cần thiết.

 


Simatic-Manager
Sắp xếp các tập tin trong Simatic-Manager theo “Sửa đổi lần cuối” và bạn luôn có Khối thay đổi cuối cùng ở trên cùng. Nhưng trước tiên bạn cần xóa một số cột có “tùy chọn, tùy chỉnh, cột”.


 
Xuất danh sách Symbol sang tệp văn bản.
Bạn có thể xuất Danh sách Symbol (Simatic-Manager, Symbol table, Export to *.seq-file), thay đổi (bằng Excel hoặc Notepad++) và Nhập. Nhưng trước đó, trước tiên bạn phải xóa Symbolic-File hoàn chỉnh (vì vậy hãy tạo bản sao lưu dự án trước). Và nhập bằng Simatic-Manager, Symbol-Table, Import). Có bao nhiêu lỗi? Hãy cẩn thận, các cảnh báo cũng sẽ có hiệu lực nên sẽ là 0 Lỗi, 0 cảnh báo!
Được rồi, với Excel thì hơi khác một chút. Excel sẽ xóa cột đầu tiên nếu không có gì. Vì vậy, hãy viết bất cứ điều gì vào cột đầu tiên (dòng mới và đánh dấu x) trước khi lưu. Bạn có thể xóa dòng đầu tiên sau đó bằng Notepad và Nhập vào Simatic-Manager. 
 
Braumat-Calculator
Braumat-Calculator cũng giúp tìm địa chỉ phù hợp và DW rất nhanh. Chỉ cần nhập số Sequence hoặc DFM và bạn sẽ nhận được địa chỉ tương ứng.


 
Thêm công cụ
Notepad++ là một Phần mềm miễn phí tuyệt vời nơi bạn có thể làm việc với Braumat trở nên dễ dàng hơn.
Ví dụ: “replace in Files” để thay thế một biểu tượng trong tất cả các ảnh.
Hoặc Chế độ cột để trích xuất hoặc chỉ thay đổi một số cột của tệp (Các tệp công thức như Sequence.ini, epe.ini, v.v.)
Bạn có thể dễ dàng sao chép Step7-Code sang Notepad++ rồi thay đổi và sao chép lại.
Tôi giữ Danh sách symbols (nằm trong \Windcs\PCU00x\s7_sym.seq luôn mở trong Notepad++ để tìm nhanh (Ctrl + F) Biểu tượng / Địa chỉ theo thời gian. Xuất theo thời gian sang Danh sách tượng trưng của Trình quản lý Simatic sang Braumat.A2S và Braumat/Sistar
Công ty A2S có hơn 12 năm kinh nghiệm về hệ thống BRAUMAT/SISTAR, với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chúng tôi tham gia thi công nhiều nhà máy Bia mới trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời tiến hành nâng cấp các hệ thống Braumat cũ từ các phiên bản BRAUMAT/SISTAR 5.3, 6.0 lên 7.0 và 8.0 … Sử dụng dịch vụ của A2S, khách hàng sẽ yên tâm về sự lựa chọn của mình, chúng tôi là Braumat Expert duy nhất tại thị trường Việt Nam.

Giải pháp khác