Braumat & Web Monitoring

BRAUMAT/SISTAR 8.0 cung cấp tính năng mới – Web Process Monitoring, dùng để giám sát các thông số quy trình chính và thiết bị được chỉ định. Việc giám sát quy trình cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về số lượng cảnh báo và cảnh báo quy trình, cung cấp khả năng phản ứng nhanh với tình huống trình tự bất thường.Bằng cách sử dụng công nghệ của OPC UA, việc giám sát quy trình bằng Web Browser có thể được thực hiện trong WinCC Unified. WinCC Unified cung cấp chức năng giám sát dựa trên web, cho phép bạn giám sát quá trình ở bất cứ đâu, kể cả trên thiết bị di động.


 
Phương thức hoạt động
WinCC Unified được hỗ trợ bởi HTML5 và SVG, điều đó có nghĩa là bạn có thể có được khả năng sử dụng tốt nhất, bất kể bạn sử dụng thiết bị nào. Bạn có thể sử dụng Bảng tiện nghi hợp nhất SIMATIC HMI mới và hệ thống SIMATIC dựa trên PC để tận dụng tối đa hiệu suất do WinCC Unified cung cấp hoặc bạn chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh của mình để truy cập ở mọi nơi.OPC UA là công nghệ truyền thông công nghiệp độc lập, với BRAUMAT/SISTAR, OPC UA cho phép truy cập được tiêu chuẩn hóa vào dữ liệu PCU và máy chủ OPC UA có thể cung cấp dữ liệu cho nhiều máy khách OPC (ví dụ: WinCC Unified Runtime). Trong trường hợp này, gói cài đặt BRAUMAT/SISTAR cung cấp dự án WinCC Unified được cấu hình sẵn, nó có thể giảm nhiều khối lượng công việc cho kỹ thuật.A2S và Braumat/Sistar
Công ty A2S có hơn 12 năm kinh nghiệm về hệ thống BRAUMAT/SISTAR, với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chúng tôi tham gia thi công nhiều nhà máy Bia mới trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời tiến hành nâng cấp các hệ thống Braumat cũ từ các phiên bản BRAUMAT/SISTAR 5.3, 6.0 lên 7.0 và 8.0 … Sử dụng dịch vụ của A2S, khách hàng sẽ yên tâm về sự lựa chọn của mình, chúng tôi là Braumat Expert duy nhất tại thị trường Việt Nam.
 

Giải pháp khác