Quản lý tổng thể hiệu suất dây chuyền với Insights Hub OEE

Insights Hub OEE là một giải pháp dễ sử dụng để tính toán Hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) và KPIs cho dây chuyền máy móc, hiểu rõ hơn về quy trình của hệ thống hiện hữu từ đó đưa ra các phương pháp cải tiến liên tục hiệu suất tổng thể dây chuyền. Insights Hub OEE là một ứng dụng (app) được phát triển bởi Siemens và hoạt động trên nền tảng Industry IoT Insights Hub của Siemens.

Insights Hub OEE cung cấp các khả năng cốt lõi sau:
  • Tính toán OEE, Thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR), Thời gian trung bình giữa các lần sự cố (MTBF) và các KPI có liên quan khác cho máy móc và dây chuyền
  • Khả năng lọc cho khung thời gian, sản phẩm và đơn đặt hàng
  • Hỗ trợ các hệ thống sản xuất đơn lẻ và / hoặc đa sản phẩm
  • Mô hình cây lý do (Reason Tree Modeling) và khả năng ghi lại lý do ngừng hoạt động (Downtime reasons)
  • Tùy chỉnh công thức OEE để tính toán OEE
  • Thiết lập thời gian sản xuất, thời gian nghỉ, bảo trì, v.v. trong lịch
Xác định cấu trúc dây chuyền của bạn trong Insights Hub OEECấu hình dây chuyền và máy móc trong Insights Hub OEE để tính toán OEE và KPI khác
Tài sản dây chuyền và máy móc được thể hiện trong cấu trúc cây bao gồm các cấp độ của chúngg
Chế độ xem dạng cây có thể được chuyển đổi để có trải nghiệm di động tốt hơn.
 
Trực quan hóa OEE và các KPI khác cho dây chuyền máy móc của bạn
Chế độ xem xu hướng và thước đo cho OEE, Availability (tính khả dụng), (Performance) Hiệu suất và Quality (Chất lượng)
Các giới hạn có thể định cấu hình cho lỗi và băng thông cảnh báo trên biểu đồ dạng Gauges
Các trang con chi tiết về Tính khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng
Khả năng tìm kiếm & lọc mở rộng cho sản phẩm, đơn hàng và ca làm việc
 
Nhận thông tin chi tiết về các thiệt hại và chỉ số TEET trong dây chuyền của bạn
 
Chỉ số Tổng hiệu quả thiết bị (TEEP) cũng xem xét các điểm dừng theo kế hoạch như cuối tuần, nghỉ ca, v.v. trong tính toán và do đó đưa ra dấu hiệu cho thấy bạn đang sử dụng vốn đầu tư tốt như thế nào.
Biểu đồ thác nước hiển thị phân phối tổn thất trên từng dây chuyền hoặc máy
Khả năng lọc mở rộng cho sản phẩm, đơn hàng và ca làm việc
 
Ghi lại khoảng thời gian Downtime với dữ những liệu bổ xungGhi đè thời gian ngừng hoạt động với các lý do thời gian ngừng hoạt động có ý nghĩa hơn sau khi chúng xảy ra.
Ghi lại các biện pháp đã triển khai trong thời gian ngừng hoạt động để hiểu và tối ưu hóa các quy trình của bạn
Kích hoạt yêu cầu công việc dựa trên thời gian ngừng hoạt động để nhận hỗ trợ từ các phiên bản khác đối với các sự cố lặp lại
Chia sẻ kiến thức hoặc thảo luận chi tiết bằng cách thêm nhận xét vào thời gian ngừng hoạt động của bạn
Sắp xếp và lọc thời gian ngừng hoạt động để tìm ra điều có ích nhất đối với bạn trong quản lý sản xuất
 
Xác định nguyên nhân máy dừng hoạt độngInsights Hub OEE cho phép bạn theo dõi thời gian ngừng hoạt động và hiểu rõ hơn về lý do máy của bạn bị lỗi.
Biểu đồ Pareto cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về 10 lý do hàng đầu khiến bạn ngừng hoạt động để xác định các đòn bẩy lớn nhất theo thời lượng hoặc số lần xuất hiện.
Đi sâu vào cây lý do đã định cấu hình để xác định các phân phối vấn đề ở các cấp độ cây lý do khác nhau.
 
Định nghĩa cấu trúc cây lý do để phân tích hiệu quả.

 

Cấu hình mô hình thời gian linh hoạt để đảm bảo trạng thái máy đã xác định được ánh xạ tới danh mục thời gian chính xác
Cây lý do và ánh xạ trạng thái có thể được định cấu hình cho các dòng và nội dung khác nhau để xác định lý do chính xác.
Có thể nhập và xuất các cây lý do và ánh xạ trạng thái cho các cây lớn và phức tạp.

Điều chỉnh các công thức OEE tiêu chuẩn theo nhu cầu của công ty bạn
Insights Hub OEE cho phép sửa đổi KPI, các chức năng phụ trợ để tính toán KPI và toán hạng
Insights Hub OEE triển khai trình chỉnh sửa công thức để thay đổi các công thức tiêu chuẩn OEE thành tiêu chuẩn của công ty bạn
 
Xác định các biện pháp để làm phong phú thêm việc phân tích và tối ưu thời gian chết của hệ thống

Xác định các bộ sưu tập thước đo mà người dùng Insights Hub OEE có thể chỉ định cho dây chuyền và máy móc
Bộ sưu tập thước đo có thể là một danh sách bình thường hoặc trong cấu trúc cây tương tự như cây lý do
Thêm các mô tả có ý nghĩa vào các biện pháp như hướng dẫn
Trình chỉnh sửa mô tả nâng cao cho phép bạn tạo danh sách, thêm liên kết hoặc bảng vào mô tả thước đo
 
Thiết lập thời gian sản xuất, thời gian nghỉ, bảo trì, v.v. trong lịch để tính toán OEE phù hợpQuản lý nhiều lịch cho các lines khác nhau
Xác định thời gian sản xuất và các điểm dừng theo kế hoạch cho quá trình sản xuất của bạn
Lịch có các mục lịch đơn lẻ và cả các mục lịch định kỳ
Các sự kiện trên lịch ảnh hưởng đến tính toán TEEP cho đường dây và máy móc được liên kết
Thay đổi chế độ xem lịch từ tổng quan ngày, tuần và tháng
 
Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh của Insights Hub OEE với Dashboard Designer


 
Tạo các bảng điều khiển riêng lẻ bao gồm tất cả các KPI của Insights Hub OEE, ví dụ: kết hợp dữ liệu từ nhiều nội dung để so sánh
Kết hợp OEE của Insights Hub với dữ liệu IoT để có thêm thông tin chuyên sâu
 
Process Insights Hub OEE KPI trong Visual Flow CreatorXử lý dữ liệu OEE của Hub Insights trong các luồng Node Red để có được thông tin chi tiết bổ sung.
Sử dụng nút VFC để kích hoạt các sự kiện hoặc gửi e-mai
 
 

 

 

Giải pháp khác