Giải pháp IIoT của Siemens - Insights HubInsights Hub - Chuyển đổi dữ liệu thành kiến thức và kiến thức để đo lường thành công kinh doanh.

Với Insights Hub, Siemens cung cấp một hệ điều hành đám mây hiệu quả về chi phí, có thể mở rộng để phát triển các ứng dụng. Được thiết kế như một hệ điều hành mở cho Internet of Things, Insights Hub giúp cải thiện hiệu quả của các nhà máy, máy móc và hệ thống bằng cách ghi lại và phân tích khối lượng lớn dữ liệu sản xuất. Insights Hub cung cấp một nền tảng vững chắc cho các ứng dụng và dịch vụ dựa trên dữ liệu từ Siemens và các nhà cung cấp bên thứ ba, ví dụ như trong các lĩnh vực bảo trì dự đoán, quản lý dữ liệu năng lượng và tối ưu hóa tài nguyên. Insights Hub cung cấp cho khách hàng một môi trường phát triển, trong đó họ có thể tích hợp các ứng dụng và dịch vụ của riêng họ.

Tạo ra sự minh bạch của tài sản và giám sát tình trạng
Tận dụng dữ liệu theo ngữ cảnh, giám sát tài sản và thu thập thông tin chuyên sâu với Insights Hub Monitor. Khám phá hiệu suất của tài sản hoặc dây chuyền nhà máy trong thời gian thực.

Đo lường hiệụ suất tổng thể dây chuyền (OEE)
Tăng tính minh bạch trong sản xuất và tránh mất năng suất với Insights Hub OEE. Tính toán, trực quan hóa và đánh giá hiệu quả của dây chuyền sản xuất và tài sản một cách dễ dàng, toàn diện, nhất quán và toàn cầu.

Hợp lý hóa quy trình bảo trì của bạn
Chuyển đổi quy trình bảo trì của bạn bằng cách làm cho chúng hiệu quả hơn với Insights Hub Asset Health and Maintenance. Chi phí dịch vụ thấp hơn và nhanh chóng phát hiện và phản hồi các bất thường trước khi chúng trở thành vấn đề.

Cải thiện chất lượng và thông lượng
Thu thập dữ liệu máy và xử lý, sau đó đưa dữ liệu đó vào mô hình AI để dự đoán chất lượng và xác định lý do lỗi có thể xảy ra với Insights Hub Quality Prediction.

Tối ưu hóa nguồn cung nguyên vật liệu
Tối ưu hóa các quy trình hậu cần nội bộ của bạn, theo dõi tình trạng kênh nguyên vật liệu, giảm thời gian ngừng hoạt động liên quan đến vật liệu và hiểu nguồn cung cấp vật liệu nội bộ với Insights Hub Intralogistics.

Tăng tính bền vững
Đạt được nhu cầu bền vững bằng cách đáp ứng các quy định về môi trường và giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng với SIMATIC Energy Management & Optimization

Giải pháp khác