SIMATIC RF600- Hệ thống có hiệu suất cao cho các giải pháp trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu

SIMATIC RF600- Hệ thống có hiệu suất cao cho các giải pháp trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu

Là một yếu tố cốt lõi thiết yếu của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, SIMATIC Ident cung cấp một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm: một danh mục duy nhất, nhất quán đầu cuối và có thể mở rộng các hệ thống nhận dạng quang học và RFID cho sản xuất và hậu cần. Cùng với các hệ thống định vị, giải pháp mạng, an ninh công nghiệp và các công nghệ then chốt trong tương lai, được hưởng lợi từ một nền tảng mạnh mẽ cho tất cả các ứng dụng IoT hiện tại và tương lai.


  • 1
  • 2
  •  / 2 trang