Triển Lãm NEPCON 2023

Triển Lãm NEPCON 2023

Trong 3 thập kỷ qua, Siemens đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu người dân Việt Nam trở nên tốt đẹp và bền vững hơn thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường nguồn nhân lực và đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, song song với bảo vệ môi trường.