TIA Portal - Luôn sẵn sàng cho ngày mai

TIA Portal - Luôn sẵn sàng cho ngày mai

Bất kể bạn cần gì để thiết kế máy móc sáng tạo, bạn sẽ tìm thấy nó trong Cổng thông tin tự động hóa tích hợp hoàn toàn (TIA Portal). Nó cung cấp cho bạn quyền truy cập không hạn chế vào toàn bộ các dịch vụ tự động hóa số hóa, từ lập kế hoạch kỹ thuật số đến kỹ thuật tích hợp và vận hành minh bạch. Với TIA Portal, bạn có được lợi thế cạnh tranh có giá trị!


Thiết bị lọc than hoạt tính

Thiết bị lọc than hoạt tính

Thiết bị lọc than hoạt tính để khử clorine, chất màu, chất mùi, hữu cơ trước khi vào bồn trao đổi nhựa Cation – Anion. Thiết bị Than họat tính được thiết kế bằng thép không rỉ SS304 chịu được áp suất từ đến 6 at ( áp suất họat động 2-4 at ) hệ van 182 cũng chịu nhiệt độ đến 100 C


  • 1
  • 2
  •  / 2 trang