BRAUMAT COMPACT BASE PCS7

BRAUMAT COMPACT BASE PCS7

BRAUMAT COMPACT BASE PCS7 là một sản phẩm của Siemens dành cho các nhà máy bia có quy mô vừa và nhỏ. Ứng dụng được viết trên nền PCS7 với giao diện HMI (WinCC OS), sử dụng hầu thư viện của PCS7. Ngoài ra Siemens còn trang bị một thư viện riêng Braumat compact dành riêng cho gói phần mềm này.