AVENTICS™ Series TC15 Valve systems

Manufacture: Aventics
SKU: AVENTICS Series TC15

Hệ thống van AVENTICS Series TC15 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu van nhẹ với tốc độ dòng chảy cao trong không gian nhỏ. Với các van hoạt động bằng khí nén hoặc điện, hệ thống van có thể được mở rộng theo mô-đun lên tới 12 van. Van có thể được thay thế mà không cần tháo dỡ khối van.

Xem thêm Brand Aventics


Hệ thống van AVENTICS Series TC15 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu van nhẹ với tốc độ dòng chảy cao trong không gian nhỏ. Với các van hoạt động bằng khí nén hoặc điện, hệ thống van có thể được mở rộng theo mô-đun lên tới 12 van. Van có thể được thay thế mà không cần tháo dỡ khối van.

Blocking principle                                              Plate principle
Working pressure min./max.                              -0.9 ... 10 bar
Ambient temperature min./max.                        -10 ... 50 °C
Medium temperature min./max.                        -10 ... 50 °C
Medium Compressed                                        air
Max. particle size                                              5 µm
Oil content of compressed air                          0 ... 5 mg/m³
Nominal flow Qn                                              1500 l/min
Number of valve positions max.                      12
Protection class with connection                      IP65