AVENTICS™ Series TC08 Valve systems

Manufacture: Aventics
SKU: AVENTICS Series TC08

Hệ thống van AVENTICS Series TC08 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu van nhẹ với tốc độ dòng chảy cao trong không gian nhỏ. Với các van hoạt động bằng khí nén hoặc điện, hệ thống van có thể được mở rộng theo mô-đun lên tới 12 van. Van có thể được thay thế mà không cần tháo dỡ khối van.

Xem thêm Brand Aventics


Hệ thống van AVENTICS Series TC08 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu van nhẹ với tốc độ dòng chảy cao trong không gian nhỏ. Với các van hoạt động bằng khí nén hoặc điện, hệ thống van có thể được mở rộng theo mô-đun lên tới 12 van. Van có thể được thay thế mà không cần tháo dỡ khối van.
 
 

 

 

 • Blocking principle                                      Plate principle
 • Working pressure min./max.                    -0.9 ... 10 bar
 • Control pressure min./max.                      2.5 ... 10 bar
 • Ambient temperature min./max.                -10 ... 50 °C
 • Medium temperature min./max.                -10 ... 50 °C
 • Medium Compressed                                air
 • Max. particle size                                      5 µm
 • Oil content of compressed air                  0 ... 5 mg/m³
 • Nominal flow Qn                                      800 l/min
 • Number of valve positions max.              12
 • Protection class with connection              IP65
 • Voltage tolerance                                      DC -10% / +10%
 • Voltage tolerance                                      AC 50 Hz -10% / +10%
 • Voltage tolerance                                      AC 60 Hz -10% / +10%