AVENTICS™ Series ES05 Valve systems

Manufacture:
SKU: AVENTICS Series ES05

AVENTICS Series ES05 là hệ thống van dành cho các ứng dụng khí nén thiết yếu. Dễ dàng lắp ráp và kết nối như D-SUB, Single wiring hoặc Field Bus, cũng như van đơn là kết quả của khái niệm xây dựng mô-đun.
 
 

 

 


Xem thêm Brand


AVENTICS Series ES05 là hệ thống van dành cho các ứng dụng khí nén thiết yếu. Dễ dàng lắp ráp và kết nối như D-SUB, Single wiring hoặc Field Bus, cũng như van đơn là kết quả của khái niệm xây dựng mô-đun.

Certificates                                                            UR (Underwriters Laboratories)
Working pressure min./max.                                  -0.8 ... 8 bar
Control pressure min./max.                                    3 ... 8 bar
Ambient temperature min./max.                              5 ... 50 °C
Medium temperature min./max.                              5 ... 50 °C
Medium Compressed                                              air
Max. particle size                                                    40 µm
Oil content of compressed air                                0 ... 5 mg/m³
Nominal flow Qn                                                      610 l/min
Operational voltage electronics                              24  V  DC
Number of valve positions max.                              12
Number of solenoid coils max.                                24
Protection class with connection                            IP65 IP50
DC operating voltage                                              24 V
Voltage tolerance                                                    DC -15% / +10% Duty cycle 100 %