A2S - Nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm Emerson - ASCO - NUMATICS - JOUCOMATIC - SIRAI - AVENTICS - TOPWORX – TESCOM

A2S - Nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm Emerson - ASCO - NUMATICS - JOUCOMATIC - SIRAI - AVENTICS - TOPWORX – TESCOM

A2S - Đại diện ủy quyền các dòng sản phẩm Emerson (ASCO - NUMATICS - JOUCOMATIC - SIRAI - AVENTICS - TOPWORX – TESCOM) tại Việt Nam từ năm 2020 cho đến nay ASCO - NUMATICS - JOUCOMATIC - SIRAI - AVENTICS - TOPWORX – TESCOM Solenoid Valve, Air Distribution, Dust Collector Valve, Air Cylinder, Filter Regulator (normal and special high pressure), Go Switch, Flow Sensor, …

Triển lãm Quốc tế Autotech & Accessories 2023

Triển lãm Quốc tế Autotech & Accessories 2023

Triển lãm thu hút hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tham gia, với gần 300 gian hàng đã tạo ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm của mình, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm, xúc tiến hợp tác…