BRAUMAT COMPACT BASE PCS7

BRAUMAT COMPACT BASE PCS7 là một sản phẩm của Siemens dành cho các nhà máy bia có quy mô vừa và nhỏ. Ứng dụng được viết trên nền PCS7 với giao diện HMI (WinCC OS), sử dụng hầu thư viện của PCS7. Ngoài ra Siemens còn trang bị một thư viện riêng Braumat compact dành riêng cho gói phần mềm này. Kết hợp hai thư viện này với nhau và sử dụng RUP (Recipe Unit Procedure) Control Matrix (as part of BRAUMAT compact) giúp cho kỹ sư tích hợp hệ thống dễ dàng, linh hoạt trong việc cấu hình và lập trình theo quy trình công nghệ.

Giải pháp khác