Hệ thống Giám sát và quản lý năng lượng Công ty CP bia Sài Gòn Miền Trung – chi nhánh Phú Yên

Hệ thống Giám sát và quản lý năng lượng Công ty CP bia Sài Gòn Miền Trung – chi nhánh Phú Yên

Công ty A2S đã nghiên cứu và thực hiện dự án Hệ thống Giám Sát Năng Lượng cho Công ty cổ phần bia Miền Trung – chi nhánh Phú Yên. Sau khi thực hiện xong dự án, bước đầu phần mềm đã đem lại hiệu quả lớn trong việc quản lý lượng năng lượng tiêu thụ, giúp cán bộ công nhân viên nhà máy điều chỉnh các phụ tải hợp lý với các ngày trong tuần.