Hệ thống xử lý nước nấu - nhà máy bia Hà Nội Hải Dương

Hệ thống xử lý nước nấu - nhà máy bia Hà Nội Hải Dương

Bằng kinh nghiệm thực hiện các công trình xử lý nước sạch, nước cấp sản xuất bia, nước cấp sản xuất nước giải khát, nước cấp sản xuất dược phẩm, … Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của công ty A2S không ngừng kế thừa công nghệ, lấy phản ứng của những người vận hành hệ thống và nghiên cứu những tính năng tự động hóa mới phù hợp nhất với ứng dụng xử lý nước.